Numara : 270
Tarih : 4.10.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/270

Konu: Teminat Mektubu Değişimi Hakkında Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 30.09.2022 tarihli ve 78677014 sayılı Yazı’ da; teminat değişikliği, iptali ve iadesine ilişkin olarak beyannamelere her aşamada yeni teminat kaydı eklenmesinin ve onaylanmasının mümkün hale getirildiği ve BİLGE sisteminde “kapatılabilir” ve “fiili ithalatı tamamlanmış” statüde bulunan beyannamelerde “onaylanmış statüde” yeni bir teminat mektubunun varlığı şartıyla “ödenmiş statüde” olan teminatın iptal edilebilmesi yönünde düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.

Bahsi geçen düzenleme kapsamında, daha önce verilen nakit teminatların e-teminat mektupları ile değiştirilmesinin mümkün olacağı duyurulmuştur.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Teminat Mektubu Değişimi Hakkında Yazı


Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.