Numara : 273
Tarih : 4.10.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/273

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/24) Yayımlandı

05.10.2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’ de; 10.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/32) ile Çin Tayvanı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00 GTİP’i altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’inde yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ile yine aynı GTİP’te yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ürünleri ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır.

Bu çerçevede, 11.08.2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/33) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği duyurulmuştur.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/24)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.