Numara : 274
Tarih : 10.10.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/274  

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/25) Yayımlandı

08.10.2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile, 10.07.2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/33)’de Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.40 GTİP’i altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 GTİP’i altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 GTİP’inde yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTİP’i altında yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ile aynı GTİP’te yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’inde yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin  muhtemel olduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda, 31.07.2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/34) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği belirtilmiştir.

 

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/25)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.