Numara : 276
Tarih : 12.10.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/276

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/30) Yayımlandı

12.10.2022 tarihli ve 31981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile, yerli üretici firma tarafından, Yunanistan menşeli 7411.10.10.00.11, 7411.10.10.00.12, 7411.10.10.00.19, 7411.10.90.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturmasının açıldığı bildirilmiştir.

17.10.2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/25) ile Yunanistan menşeli “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ın ithalinde CIF bedelin %5’i ve %9’u oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştu.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/30)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.