Numara : 277
Tarih : 12.10.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/277

Konu: D-3 Kodlu DİİB’ler / E-Arşiv Fatura Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 06.10.2022 tarihli ve 78717682 sayılı Dağıtımlı Yazı ile, E-Arşiv faturaları üzerinde sonradan düzenleme yapılamaması nedeniyle, hatalı düzenlenen (D-3 kodlu Dahilde İşleme İzni Belgesi (DİİB) bilgisi yanlış girilen ya da hiç girilmeyen) E-Arşiv faturaların, D-3 kodlu DİİB taahhüt hesaplarının kapatılmasında kullanılmak istenmesi durumunda, bu faturaların mükerrer kullanımın önüne geçilmesini teminen;

- Belge sahibi firmadan hatalı düzenlenen E-Arşiv faturaların hangi belgenin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmak istendiğine ilişkin dilekçe ile bu E-Arşiv faturasının başka bir belgenin ihracat taahhüdünde kullanılmayacağına dair taahhütname,

- Firmanın kayıtlarının (irsaliye faturası, DİR Otomasyon Sistemi/DYS kayıtları vb.) Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından incelendiği ve söz konusu E-Arşiv faturanın, daha önce bu E-Arşiv faturasının kesildiği tarihte belge süresi geçerli olan başka bir D-3 kodlu DİİB'in ihracat taahhüdünde kullanılmadığına ilişkin tespitin yer aldığı YMM raporu,

- DİİB taahhüdüne konu eşyanın E-Arşiv faturanın muhatabı alıcı tarafça teslim alındığına ilişkin irsaliye faturası aranması gerektiği bildirilmiştir.

Ayrıca, firmanın ileride taahhüt hesabı kapatılacak D-3 kodlu dahilde işleme izin belgelerinde daha önce DİİB ihracat taahhüdüne sayılmış E-Arşiv faturaların mükerrer kullanımının önüne geçilmesini teminen, faturanın düzenlendiği tarihte belge süresi geçerli olan tüm D-3 kodlu dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt hesabının kapatılmasında da, aynı şekilde hatalı düzenlenen E-Arşiv faturanın daha önce başka bir D-3 kodlu DİİB'in ihracat taahhüdünde kullanılmadığına ilişkin YMM raporunun talep edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

D-3 Kodlu DİİB’ler / E-Arşiv Fatura Hakkında Dağıtımlı Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.