Numara : 279
Tarih : 12.10.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/279

Konu: NCTS Tedbirleri Hakkında Yazı Yayımlandı
 
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ nün İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ ne muhatap 13.10.2022 tarihli ve 79050267 sayılı yazısında; ortak transit rejiminde T1 veya T2 belgesiyle Türkiye’ye getirilen eşyaların genel tanımlarla beyan edildiği, birden fazla kalem olsa bile genellikle bir kalem olarak beyan edildiği, NCTS eki Transit Refakat Belgesi ve T1/T2 belgesinde eşya adının taşınan eşyayı genel veya muhtelif olarak tanımladığı, ekine fatura eklenmediği, farklı belge eklenmek/gösterilerek suretiyle çok ciddi bir hazine kaybına sebebiyet verildiği tespitlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda, anılan Müfettişlik Makamının talimatları kapsam ve doğrultusunda uygulamaya (Merkez teşkilatı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar) olası mükellef şikâyetlerini önlemek ve belge eksiklerinin tamamlanabilmesine imkan verilebilmesi amacıyla 26.09.2022 tarihinden itibaren başlanmak üzere ortak transit rejimi (T1/T2) kapsamında Türkiye gümrük bölgesine bu şekilde gelen eşyaların kırmızı hatta sevk edilerek, eşyanın kalem bilgisi/fatura ve eki belgeler ile karşılaştırılarak eşya cinsinin ve miktarının tespit edilip eşya cins ve nevi ne yer verilerek tutanağa bağlanacağı belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Merkez birimlerince yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar herhangi bir hazine kaybına sebebiyet verilmemesi açısından belirlenen durumlara ilişkin düzenlemelerin tüm ilgililerce gecikmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

NCTS Tedbirleri Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.