Numara : 281
Tarih : 20.10.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/281

Konu: Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yaymlandı

19.10.2022 tarihli ve 31988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3)’de İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda varılan tespitler ışığında, 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması (Anlaşma)’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Anlaşmanın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildiği belirtilmiştir.

 

GTP

Eşya Tanımı

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK ($/Kg)

1.      Dönem

2.      Dönem

3.      Dönem

(21/11/2022-

(21/11/2023-

(21/11/2024-

20/11/2023)

20/11/2024)

20/11/2025)

5402.31

Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler)

0,27

0,26

0,25

5402.32.00.00.00

Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)

5402.51

Naylondan veya diğer poliamidlerden

5402.61

Naylondan veya diğer poliamidlerden

5402.45

Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden

0,07

0,06

0,05

Söz konusu önlem, 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar)'nın yürürlüğe gireceği tarih (21.11.2022) itibariyle başlayacaktır.

Kararın ekli listesinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3)

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.