Numara : 285
Tarih : 20.10.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/285

Konu: İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6241) Yayımlandı

20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (No.6241) ile, 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararı’na ekli I sayılı listenin “12. FASIL” başlıklı tablosunda yer alan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) ayçiçeği tohumu (tohumluk olmayan) ürününe ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GTİP

DİPNOT

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, BK

GÜR

B-HER

G.KORE

MLZ

SNG

KOS

VNZ

D-8

1206.00.91.00.19

 

5

5

0

5

5

5

0

5

5

5

1206.00.99.00.19

 

5

5

0

5

5

5

0

5

5

5

Karara göre, ürünün ithalatında gümrük vergisi %5 olarak uygulanacak olup, gümrük vergisinin 31.12.2022 tarihine kadar sıfır olarak uygulanacağına ilişkin dipnot kaldırılmıştır.

Bu Karar yayımı tarihini takip eden 7 nci gün (27.10.2022) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6241)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.