Numara : 288
Tarih : 27.10.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ 

NO: 2022/288

 

Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2022/2) Yayımlandı

25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ’de; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

  • Söz konusu eşyanın ancak Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilebileceği ve Gözetim Belgesinin gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacağı,

  • Gözetim Belgesinde, Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihinin yer alacağı ve bu bilgilerin yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edileceği,

  • Gözetim belgelerinin altı ay boyunca geçerli olabileceği, bildirilmiştir.

Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün (24.11.2022) yürürlüğe girecektir.. 

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2022/2)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.