Numara : 289
Tarih : 27.10.2022

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 NO: 2022/289

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/31) Yayımlandı

25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’ te yayımlanan Tebliğ (2022/31)’ de; yerli üretici tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldığı belirtilmiştir. 

Soruşturma konusu ürün; 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10, 7225.99.00.00.90 GTİP’leri altında yer alan “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” tanımlı üründür.

29.11.2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/32) ile, ÇHC menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ithalinde CIF bedelin %16,89’u ve %22,55’i oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştu.

Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, mevcut önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Soruşturmanın bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edileceği ve Tebliğ’in yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/31)

 

Saygılarımızla

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.