Numara : 290
Tarih : 27.10.2022

 

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/290

 

 

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/32) Yayımlandı.

 

 

25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ (2022/32)’ de; 10.09.2021 tarihli ve 31594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2021/42) ile Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile, Malezya menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

 

02.12.2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017/33) çerçevesinde ÇHC menşeli 4011.20.90.00.00; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTİP’ler altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında CIF bedelin %60’ı oranında dampinge karşı önlem yürürlükteydi.

 

Bu Tebliğ yayımlandığı tarih (25 Ekim 2022) itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

 

 

İthalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/32)

 

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.