Numara : 297
Tarih : 2.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/297

Konu: Nakit Teminat Hakkında Yazı Yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü Transit ve TIR Dairesi tarafından yayımlanan 25.10.2022 tarihli ve 79370009 sayılı Yazı’ da; Ticaret Bakanlığına intikal eden bazı olaylarda nakit teminat türünün seçilmesine rağmen fiilen ödeme gerçekleştirilmediği, fiziken düzenlenmeyen teminat makbuzunun sisteme eklenmediği, dolayısıyla teminat ödenmeden eşyaların transit işleme tabi tutulmaya çalışıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda, suistimallerin önlenmesi adına nakit teminat sorgulamasının doğrudan NCTS programından yapılması ve programdan teyit edilmeyen nakit teminat beyanlarına konu transit refakat belgelerinin ise sistem tarafından serbest bırakılmasının engellenmesi yönünde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ ne bilgi verildiğini duyurmuştur. Belirtilen değişiklikler gerçekleştirilinceye kadar transit refakat belgelerinde nakit teminat tercihinin/seçeneğinin kullanıldığı durumlarda teminatın gerçekte ödenip ödenmediğinin ilgili Mal Müdürlüğünden yazılı olarak teyit edilmeden işlemlerin ikmal edilmemesi hususunda bağlantılı gümrük idarelerinin talimatlandırılması hususu bildirilmiştir.

Söz konusu Yazı’ ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.
Nakit Teminat Hakkında Yazı 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.