Numara : 299
Tarih : 4.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/299

Konu: Plastik Elbise Askılarının Sınıflandırma Görüşü Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02.11.2022 tarihli ve 79628884 sayılı Yazı’ da; Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi`nin 69. dönem toplantısı sonucunda plastik giysi askılarının, 1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kurallarına göre 3924.90 Armonize Sistem (AS) Kodunda sınıflandırılacağı, 01.06.2022 tarihinden itibaren üye devletlerce uygulanmak üzere AVİ olarak belirtilmiştir.
Söz konusu sınıflandırma görüşünün Cumhurbaşkanı Kararı olarak mevzuata aktarılma çalışmaları devam etmekte olup; sözü edilen eşyanın bundan sonra yapılacak olan sınıflandırma uygulamalarında 3924.90 AS kodunda değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

Plastik Elbise Askılarının Sınıflandırma Görüşü Hakkında Dağıtımlı Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.