Numara : 300
Tarih : 4.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/300

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/27) Yayımlandı.

3.11.2022 tarihli ve 32002 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ’ de; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 54.07, 58.10, 60.05, 60.06 ve 63.03 gümrük tarife pozisyonları altında bulunan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamında aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanmasına karar verildiği bildirilmiştir:
 

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/27)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir