Numara : 307
Tarih : 10.11.2022

 

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 NO: 2022/307

Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen TCMB İhracat Genelgesi’ nde Değişiklik Yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 4.11.2022 tarihli ve 1648361 sayılı yazıda, İhracat Genelgesi’ nin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklendiği belirtilmiştir:

“(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, GB’nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 4.11.2022 tarihli ve 1640977 sayılı yazıda ise; Mısır’ ın İhracat Genelgesi’ ndeki “Ek-2 İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler” listesine eklendiği, “Ek-3 İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler” listesinden çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İhracat Genelgesi

 

 

Saygılarımızla. 

 

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.