Numara : 303
Tarih : 4.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/303

Konu: Muhtelif Aydınlatma Cihazlarının Sınıflandırılması Hakkında Yazı Yayımlandı.
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 1.11.2022 tarihli ve 79602478 sayılı Yazı’ da; 85.12 tarife pozisyonunda Motorlu Taşıtlarda, Bisikletlerde veya Motosikletlerde Kullanılan Türden Elektrikli Aydınlatma veya İşaret Cihazları…” nın ve 94.05 tarife pozisyonunda ise “Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan, Aydınlatma Cihazları…” nın tanımlandığı belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle bir aydınlatma cihazının 94.05 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için tarifenin başka bir yerinde daha özel şekilde tanımlanmamış olmasının gerektiği bildirilmiştir.
85.12 pozisyonunda sınıflandırılan eşyanın diğer aydınlatma cihazlarından ayrımına yardımcı olacak bazı hususlara Yazı’ da değinilmiş olup taşıtlarda kullanılan aydınlatma cihazlarının sınıflandırılmasında söz konusu hususların dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.
Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.
Muhtelif Aydınlatma Cihazlarının Sınıflandırılması Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.