Numara : 309
Tarih : 10.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/309

Konu: Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanılması Hakkında Yazı Yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 01.11.2022 tarihli 79619055 sayılı yazıda; Mısır'ın finansman açığını kapatmak için körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan fon temin etme yoluna başvurduğuna ve 23.10.2022 tarihinde "Büyük İktisat Kongresi" ni düzenlendiğine değinilmiştir.

Mısır Merkez Bankası tarafından akreditif uygulamasının Aralık 2022 itibariyle tamamen kaldırılacağı ve istisna olarak 5.000 ABD Doları olan meblağın 500.000 ABD Doları'na çıkarıldığı belirtilmiştir. Ancak akreditif kaldırılsa bile Mısırlı firmaların ithalata yönelik döviz temin etmelerinin zaman alacağı sebebiyle, ihracatçı firmaların ödemelerini garantiye almalarının önemine vurgu yapılmıştır.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:
Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanılması Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.