Numara : 24
Tarih : 12.1.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/24

Konu: ÖTV Matrahının Beyanı Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı Yayınlandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 06.01.2023 tarihli E-85593407-156.01-00081647783 sayılı Yazı ile; ÖTV ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak, KDV matrahına bandrol ücreti de dahil edildikten sonra oluşan tutar üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmekle birlikte, ÖTV matrahının KDV Kanunu’nda belirtilen usule göre belirlenmesinin geçerli olduğu tüm durumlarda, malın ithalinden önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV’ den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği ve buna ilişin olarak BİLGE programında düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Buna göre, KDV Kanunu’nun “İthalatta Matrah” başlıklı 21 inci maddesi kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil unsurlarla ilgili olarak; KDV’ li olarak düzenlenip bu şekilde ödenen faturaların, ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınmalarını teminen, BİLGE programında “Yurtiçi giderler” alanında “KDV İçeren Giderler Top.” kutucuğunda beyan edilmesi (KDV hariç tutar) gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu Yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

 

ÖTV Matrahının Beyanı Hakkında Yazı

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.