Numara : 58
Tarih : 14.6.2024

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/58

Konu: Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları Hakkında Tebliğ Yayımlandı

14 Haziran 2024 Tarihli ve 32576 Sayılı Resmî Gazete’de “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2)” yayımlandı.

Bu Tebliğ ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin "Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları" başlıklı geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan 71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları dışındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Buna göre, 14/6/2024 tarihinden önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izinleri için (Aşağıda belirtilen tarife pozisyonları dışında kalan eşya için), 14/6/2024 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde (14/12/2024) Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesi kaydıyla, başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren izin süresinin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecektir.

Kapsam dışında tutulan eşya:

  • 71.08 - Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)
  • 7112.91 - Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)
  • 7113.19 - Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın)

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2)

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.