Numara : 59
Tarih : 24.6.2024

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/59

Konu: Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Konulu Yazı

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve transit rejimi altında bir iç gümrüğe taşınan eşyanın kontrolü neticesinde ortaya çıkan beyan farklılıklarına ilişkin uygulanacak işlemlerde oluşan tereddütler ve gümrük idareleri arasındaki farklı uygulamalar sebebiyle konu kapsamında bir yazı yayımlamıştır.

Anılan yazıda;

  • Gümrük Kanunu’nun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca ceza uygulanabilmesi için transit rejimi kapsamında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun giriş gümrük idaresinde yapılan kontrol ve muayene sonucunda tespit edilmesi gerektiği,
     
  • Söz konusu tespitin varış gümrük idaresince yapılması durumunda, anılan Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca ceza uygulanması mevzuat uyarınca mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, 2013/23 sayılı Genelge’de anılan madde kapsamında ceza uygulanabilmesi için;
     
    • Eşyanın belirgin bir şekilde farklı cinste olması ve aynı zamanda gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından beyan sahibi lehine bir durum oluşturması,
    • Belirgin bir şekilde farklı olan eşya için tarife ile birlikte eşya tanımının da dikkate alınması, beyan edilen eşya tanımının doğru veya eşyanın ayniyetini sağlayacak bilgileri içermekle (şasi no., seri no. gibi) birlikte eşya kodunun (tarifesinin) yanlış ve/veya eksik olduğu durumlarda beyanın kontrolünün eşya tanımı üzerinden yapılması gerektiği

belirtilmiştir.

İlgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Konulu Yazı

 

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.