VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/5
 
KONU: 2008 Yılı Harç Tutarlarını Belirleyen 54 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde Maliye Bakanlığınca Düzeltme Yapılmıştır.
 
10 Ocak 2008 tarih ve 26752 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Düzeltme” yazısı ile, daha önce 2007/98 nolu sirkülerimiz ile duyurduğumuz 2008 yılında uygulanacak harç tutarlarını belirleyen 54 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği eki (2), (6) sayılı tarifelerinde aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır.
2 SAYILI TARİFE
 
Noter Harçları (Düzeltmeden önceki hali)
Harç Oranı
Noter Harçları
(Düzeltilmiş hali)
Harç Oranı
I-Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (28,90 YTL) den az (14.740,10 YTL) den çok olamaz.
 
 
 
 
 
 
Binde 0,90
 
I-Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (28,90 YTL) den az (14.745,40 YTL) den çok olamaz.
 
 
 
 
 
Binde 0,90
6 SAYILI TARİFE
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dış İşleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi) (Düzeltmeden önceki hali)
 
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dış İşleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi) (Düzeltilmiş hali)
 
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dış İşleri Bakanlığı Tasdik Harçları:
1. İkamet tezkeresi
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (10,70 YTL) den az, (53,60 YTL) den çok olamaz.
 
 
 
 
 
6,80
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dış İşleri Bakanlığı Tasdik Harçları:
1. İkamet tezkeresi
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (12,50 YTL) den az, (63,30 YTL) den çok olamaz.
 
 
 
 
 
6,80
 

 
Şeklinde düzeltilmiştir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş