VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/19
 
KONU: Bankalarca Kullandırılan Kredilerin Geri Dönüşüne İlişkin Olarak İcra Dairelerince Tahsil Edilen Başvuru Harcı, İlamsız Takiplerde Peşin Harç ve İcra Tahsil Harcı, Ödeyen Kişinin Talebi Halinde İade Edilecektir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi internet sitesinde İcra Tahsil Harçları ile ilgili olarak yayınlanan, 2008/1 No.’lu “Harçlar Kanunu İç Genelgesi” ile; Harçlar Kanunun 123 ncü maddesinde yer alan istisna kapsamındaki kredilerin geri dönüşüne ilişkin olmak kaydı ile icra dairelerince tahsil edilen;
  • Başvuru Harcı,
  • İlamsız Takiplerde Peşin Harç,
  • İcra Tahsil Harçlarının,
istisna kapsamında olması nedeniyle söz konusu harçların, ödeyen kişinin başvurusu halinde kendilerine iade edileceği hususu açıklanmıştır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye