Numara : 102
Tarih : 12.12.2006
 
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/102

 
KONU
Harmanlama  Amacıyla Biodizel Teslimi ve Biodizel Harmanlanmasında Uygulanacak ÖTV Tutarlarına İlişkin 2006/11202 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 
 
8 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede (Sayı : 26370) yayımlanmış olan 5/6/2006 tarihli 2006/11202 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında harmanlama amacıyla biodizel tesliminde ve biodizelin harmanlanmasında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
 
1.      Harmanlama Amacıyla Biodizel Teslimi :
 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı “biodizel” isimli malın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca biodizel üretimi için verilen “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından, yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilmesi kaydıyla, sirkülerimizin üçüncü bölümünde  listelenen mallar ile harmanlanmak üzere, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” firmalara tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.
 
2.    Biodizelin Harmanlanması :
 
Sirkülerimizin üçüncü bölümünde listelenen mallar için belirlenen ÖTV tutarları, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı “biodizel”in karıştırılmış olması halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar eksik uygulanır.Bu orana göre belirlenen vergi tutarları, 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numarasında yer alan biodizeli ihtiva etmeyen, sirkülerimizin üçüncü bölümünde listelenen mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamaz.
 
3.        Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların G.T.İ.P Numaralarına Göre  Listesi :
 
5/6/2006 tarihli 2006/11202 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV tutarları yeniden belirlenen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların listesi aşağıdaki gibidir :
 
G.T.İ.P No
Malların İsmi
2710.19.41.00.11
Motorin (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.19
Diğerleri (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler)
2710.19.45.00.11
Motorin (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen %0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.49.00.11
Motorin (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler)
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş