Numara : 120
Tarih : 29.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 
 

NO: 2006/120

 
 
KONU
Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Şehitlerin Dul Ve Yetimlerine Ait Brüt 200 M2’yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2007 ve Müteakip Yıllar İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin 2006/11450 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (S: 26391) yayımlanmış olan 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince aşağıda belirtilen kişilerin, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir :
 
·        Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler (kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç)
 
·        Gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar (emekliler)
 
·        Gaziler
 
·        Özürlüler
 
·        Şehitlerin dul ve yetimleri
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş