Numara : 69
Tarih : 14.5.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
  
NO: 2008/69
 
KONU: I. Geçici Vergi Dönemine İlişkin Beyanname Verme Süresi 16 Mayıs Cuma Günü Akşamına Kadar Uzatıltı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 68 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri ile Ocak , Şubat, Mart 2008 aylarını kapsayan  I. Geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin en geç 16 Mayıs 2008 Cuma günü akşamına kadar verilebileceği açıklanmıştır. Ödeme süresi ise değişmemiş olup 17 Mayıs 2008’dir.
 
Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 inci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.
 
Buna göre, Ocak-Mart 2008 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Mayıs 2008 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Mayıs ayının onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak  Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2008 yılı Ocak - Mart dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 16 Mayıs 2008 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Öte yandan, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye