Numara : 55
Tarih : 29.8.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
  
NO: 2007/55
 
KONU: İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarındaki Gümrüklü Sahalar Listesine Gürbulak Kapısı İlave Edildi.
 
29 Ağustos 2007 tarih ve 26628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası uygulanacak sınır kapıları listesine Gürbulak sınır kapısı da eklenmiştir.
 
Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 14.maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca ihraç malı taşıyan araçlara yurtdışı çıkışlarda yapılacak motorin teslimleri ÖTV ve KDV den istisna edilmiştir.
 
İstanın uygulanış şekli 100 seri nolu KDV Genel Tebliğinde detaylı olarak açılanmıştır.
 
Buna göre; ihraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde ÖTV ve KDV istisnası uygulanabilecek gümrük kapıları son BKK değişikliklerine göre aşağıdaki gibidir.
 
Gümrük Kapısı Sahası
Bakanlar Kurulu Kararı Yayın Tarihi ve No
1         Ambarlı
2         Pendik
3         İpsala
4         Tekirdağ
5         Kapıkule
6         Hamzabeyli
 
 
07 Ağustos 2006             2006/10784
 
7         Çeşme
16 Kasım 2006                 2006/11167
8         Çanakkale Kepez
30 Aralık 2006                 2006/11453
9         Gürbulak
29 Ağustos 2007              2007/12574
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş