Numara : 12
Tarih : 1.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/12
 
KONU
 
İşyeri Değişikliği ve Sair Nedenlerle En Son Mayıs 2000 Tasarruf Kesintisi ve Katkısını Yatıran Kurum veya İşyerinden Farklı Bir Kurum veya İşyerinde Çalışanlara Yapılacak Nema Ödemeleri
 
 
Bilindiği gibi 3417 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışanlardan yapılan tasarrufu teşvik kesintileri 1/6/2000 tarihinden geçerli olmak üzere 4447 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu yayımlamış olduğu 3417 Sayılı Çalışanların tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun Hakkında 2002/1 Seri Nolu Tebliğ (R.G.: 31/01/2002; 24657) ile işyeri değişikliği veya sair nedenlerle en son tasarrufu teşvik kesintisi yapılan işyerlerinde çalışmayanların nema ödemeleriyle ilgiliolarak 1 Şubat 2002’den itibaren uyulacak usul ve esasları açıklamıştır.
 
Buna göre; en son 2000 yılı Mayıs ayı aylık ve ücretlerine ilişkin tasarruf kesintisi ve katkısını yatıran Kurum veya işyerinden farklı bir Kurum veya işyerinde çalışan hak sahipleri, nema ödemeleri için halihazırda 3417 sayılı Kanun kapsamına giren Kurum veya işyerinde çalışıyorlarsa bu kurum veya işyerine müracaat edecektir.
 
Hak sahibinin halihazırda çalıştığı Kurum veya işyeri 3417 sayılı Kanun kapsamında değilse, nema ödemesi için en son 2000 yılı Mayıs ayı aylık ve ücretlerine ilişkin tasarruf kesintisi ve katkısını yatıran Kurum veya işyerine müracaat edilecektir. Bu durumda, 24.01.1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 92/2 Seri Nolu "Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun Hakkında Tebliğ"de işyerleri tarafından yapılacağı belirtilen işlemler, bu Kurum veya işyeri tarafından; Banka şubeleri tarafından yapılacak işlemler söz konusu Kurum veya işyerlerinin tasarruf kesintileri ve katkılarını yatırdıkları T.C. Ziraat Bankası şubelerince yerine getirilecektir.
 
2002/1 sayılı Tebliğde düzenlenmeyen konularda 92/2 Seri Nolu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Uygulama sırasında doğacak sorunlar ve duyulacak tereddütler Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esaslar dahilinde sonuçlandırılacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.