Numara : 38
Tarih : 16.5.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/38
 
KONU
 
KVK' nun Geçici 28 ve Geçici 24' üncü Maddelerindeki İstisna Kazançlar Üzerinden Stopaj Yapılmayacağına İlişkin Gelirler Genel Müdürlüğü Yazısı
  

Gelirler Genel Müdürlüğü, Defterdarlıklara hitaben yayımladığı ve internet sayfasında da yer verdiği Genel Yazıda; 4842 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 94/6-(b) maddesinde 24/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik sonrasında, Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) Geçici 28 ve Geçici 24’üncü maddelerinde öngörülen istisna kazanç stopajlarının yapılmasına gerek olmadığı yönünde açıklamada bulunmuştur.
 
Bununla birlikte, söz konusu istisnalardan yararlanan kazançların 24/4/2003 tarihinden itibaren dağıtılması halinde, dağıtılan kazanç üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanun ile değişik 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkifat yapılması gerekecektir.
 
Aynı Yazıda; 24/4/2003 tarihinden önceki müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında  2002 yılı hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan yatırım indirimi istisna tutarı üzerinden yapılacak stopajın, bu istisnadan yararlanan kazancın dağıtılmamış olması kaydıyla 3 eşit taksitte ödenebileceğine yönelik de açıklama yapılmıştır.
Gelirler Genel Müdürlüğünün söz konusu Genel Yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.