Numara : 53
Tarih : 15.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/53
 
KONU: Kambiyo Muamelelerinde, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergisi) Oranı 1 Mayıs 2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Sıfır Olarak Belirlendi.
 
Kambiyo işlemlerinde uygulanacak “ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ” oranının tespitine ilişkin 2008/13459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) 15 Nisan 2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.
 
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi (BSMV) nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki kararda değişiklik yapılarak, Kararın 1 nci maddesinin (e) bendi, kambiyo muamelelerinde BSMV oranı, satış tutarı üzerinden yüzde sıfır olarak değiştirilmiştir.
 
Karar 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.