Numara : 47
Tarih : 9.7.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/47

 
KONU
 
Kaybolan veya Çalınan Nüfus Cüzdanlarının Bilgi Girişinin Yapılması İle İlgili Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Yayınlandı.
 
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan  2007/1 Seri No’lu “ Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi”nde; nüfus cüzdanını kaybeden veya çaldıran kişilerin yapacakları işlemler ve, çalınan nüfus cüzdanları ile yeni mükellefiyet tesisinin  engellenmesi için vergi idaresince yapılacak işlemler anlatılmıştır.
 
Genelgeye göre nüfus cüzdanı çalınan veya kaybeden kişiler; hazırladıkları dilekçe ile;
 
a.      Vergi mükellefiyetini terk edenler ile vergi mükellefiyeti bulunmayanların (potansiyel vergi kimlik numarası bulunanlar dahil) herhangi bir vergi dairesine ,
 
b.       Vergi mükellefiyeti bulunanlar ise bağlı bulundukları vergi dairesine,
 
müracaat edeceklerdir.
 
Mükellefler dilekçelerine ;
 
-           Nüfus cüzdanlarının  kaybedildiğine veya çalındığına dair gazete ilanını,
-           Emniyet birimlerince düzenlenmiş belgenin aslını eklemeleri gerekmektedir.
 
Vergi İdaresinin yapacağı işlemler hakkında detay bilgilerin yer aldığı genelge sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.
  
2007/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi için tıklayınız.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş