Numara : 17
Tarih : 26.4.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/17
 
 
KONU

Kıdem Tazminatı Tavanı: 663.000.000.-TL
 
 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 9.4.2001 tarih ve 6310 sayılı yazısı ile 15.4.2001 tarihinden itibaren memur maaş aylık katsayısı 18.700 ve taban aylığı katsayısı ise 120.700 olarak belirlenmiştir.
 
Buna göre, 15.4.2001 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 663.000.000.-TL olarak dikkate alınacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.