VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/4
 
KONU: Değişen Katsayılara Göre 1 Ocak 2008 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları Yeniden Belirlendi.
 
5.1.2008 tarih ve 26740 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5724 sayılı 2008 Yeniden Belirlendi.
 
5.1.2008 tarih ve 26740 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile memur maaş katsayıları belirlenmiştir. Ancak söz konusu 2008 yılı Bütçe Kanununun 2l. Maddesi ile; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2007 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksinin aynı yılın Haziran ayı Endeksine göre değişim oranının % 4’ ü aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek kararları almaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
 
Bu yetkiye istinaden 5 Ocak 2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 2008 yılına ilişkin memur aylık kat sayıları 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
 
Buna göre;        Aylık Katsayısı                                    : 0,049486
                         Taban Aylık Katsayısı                         : 0,65283 olarak belirlenmiştir.
 
Bu katsayı değişiklikleri ; 1.1.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı tutarlarını da aşağıdaki gibi değiştirmiştir.
 
1 – 2008 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
 
 
DÖNEMİ
TUTARI (YTL)
1.1.2008 – 30.06.2008
2.087,92
 
2 – 2008 Yılının Birinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı
 
DÖNEMİ
0 – 6 YAŞ TUTARI (YTL)
6 YAŞINDAN BÜYÜKLER (YTL)
1.1.2008 – 30.06.2008
24,74
12,37
 
 
 
Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Hizmet erbabına verilen çocuk zamları (Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde fazlası vergiye tabi tutulur)” hükmü gereğince işverenlerce verilen çocuk zamları vergiden istisnadır. Devlet Memurları Kanununa göre (2) den fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmemektedir.
 
Buna göre yukarıda her bir çocuk için belirlenen tutarların 2’ den fazla çocuğa isabet edenden fazlası ücret olarak vergilendirilecektir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş