Numara : 48
Tarih : 10.7.2006
 
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/48

 
KONU
 
Konut Tesliminde KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
 
 
 
8 Temmuz 2006 tarihli 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/06/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı için KDV oranı 8 Temmuz 2006 tarihinden  itibaren uygulanmak üzere % 1 olarak belirlenmiştir.
 
Söz konusu KDV düzenlemesini içeren 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki I sayılı listenin 11 no’lu bendi aşağıda tanımlandığı gibidir:
 
“11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.