VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/9
 
KONU: 1 Ocak 2008 Tarihinden Sonra, Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Kanuni Süresinde Ödeyecekeleri Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergilerini Bankalara Ödemeleri Zorunludur.
 
Maliye Bakanlığınca 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede; “Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanuna” ilişkin olarak yayınlanan, Seri A ve 1 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısım Üçüncü Bölümünde “II Ödeme Şekli” başlığının 2 nci fıkrası aynen aşağıdaki gibidir.
 
“Yukarıda yer verilen hükümlerin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, 01.01.2008 tarihinden sonra kanuni süresinde verilecek Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Beyannameleri üzerine tahakkuk edecek kurumlar vergisi ile kurumlar vergisine mahsuben ödenecek geçici verginin, vergi dairelerinin veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilmiştir. Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten sonra kanuni süresinde ödemeleri gereken kurumlar vergisi ile geçici vergilerinin nakden veya çekle tahsilatı vergi dairesi veznelerince yapılmayacaktır.”
 
Yukarıdaki hükme göre;  1.1.2008  tarihinden sonra kanuni süresinde verilecek olan
 
1-     Kurumlar Vergisi Beyannamesi
2-     Geçici Vergi Beyannameleri
 
için tahakkuk edecek kurumlar vergisi ve geçici vergilerin, vergi dairelerinin veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine, tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilmiştir.
 
Bu nedenle kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni süresinde ödenecek olan kurumlar vergisi ve geçici vergi tahakkukları, vergi daireleri veznelerine ödenmeyecektir. Ödemeler tahsilata yetkili bankalara yapılacaktır.
 
Vergi Tahsilatı yetkisine sahip bankaların listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
VERGİ TAHSİLATI YETKİSİNE SAHİP BANKALARIN LİSTESİ
 
Adları Geçen Vergi Tahsilatına Yetkili Bankalar, Tüm Vergi Nevilerini Tahsil Ettikleri Gibi
Aşağıdaki İşlemleri de Yapmaya Yetkilidirler
 
BANKALAR
Taşıtlar Vergisi
Tapu ve Kadastro
Harçları
Noter Harçları
Özel Tüketim
Vergisi Tahsilatı
Sürücü Belgesi
Sınav Harçları
AKBANK A.Ş.
X
 
X
X
X
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
X
X
X
X
X
ALTERNATİFBANK A.Ş.
X
 
X
X
X
ANADOLU BANKASI A.Ş.
X
 
X
X
X
TÜRKİYE FİNANS KATILIM B ANKASI A.Ş.
X
X
X
X
X
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
X
X
X
X
X
DENİZBANK A.Ş.
X
 
 
X
X
FİNANSBANK A.Ş. 
X
 
X
X
X
HSBC BANKASI A.Ş.
X
 
X
X
X
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
X
 
X
X
X
OYAK BANK T.A.Ş.
X
X
X
X
X
ŞEKERBANK A.Ş.
 
X
X
X
X
T.C. ZİRAAT BANKASI
X
X
X
X
X
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
X
X
X
X
X
T.HALK BANKASI T.A.Ş.
X
X
X
X
T.İŞBANKASI A.Ş.
X
X
X
X
X
TEKFENBANK
 
 
X
X
X
TEKSTİLBANK A.Ş.
X
 
X
X
X
TURKISH BANK
X
X
X
X
X
FORTİS BANK A.Ş.
X
 
X
X
X
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
X
 
X
X
X
VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
X
 
X
X
X
YAPI VE KREDİ BANKASI
X
X
X
X
X
 
-- Vadesi geçmiş dönemlere ait vergiler ancak Vergi Dairelerine ödenebilir. ---