Numara : 52
Tarih : 12.7.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/52

 
KONU
Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları İnşa, Yenileme, Genişletme İşlerini Yapan veya Yaptıran Mükellefler ile Genel Bütçeli İdarelere Bu İşlere İlişkin Olarak Yapılan Mal Teslimleri ve İnşaat Taahhüt İşleri KDV İstisnası Kapsamına Alınmıştır   
 
Bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 26226) yayımlanarak yürürlüğe giren 5538 Sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları inşa, yenileme, genişletme işlerini yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV istisnası kapsamına alınmıştır. 
 
Söz konusu KDV istisna düzenlemesini içeren KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)  bendi aşağıda tanımlandığı gibidir:
 
“e) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri”
 
13 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleriyle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin, hesaplanan KDV’nin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen kısmı KDV Kanununun 32 inci maddesinde belirtilen genel esaslara göre iade alınabilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.