Numara : 32
Tarih : 30.4.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/32
 
  
KONU
 
Maliye Bakanlığınca Vergi Uygulamalarıyla İlgili Olarak Verilen Muktezaların (Özelge) Sirküler Halinde Gelirler Genel Müdürlüğünün Web Sitesinde Yayımlanması  
 

Maliye Bakanlığınca bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 25094) yayımlanan 315 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; vergilemeyle ilgili tereddütlü konularda Bakanlığa yapılan başvurular için münferiden tayin edilen muktezalardan özellikli konulara ilişkin olanların sirküler halinde Gelirler Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanacağına ilişkin duyuru yapılmıştır.
 
Buna göre, vergi uygulamalarıyla ilgili olarak tereddüte düşülen konularda Gelirler Genel Müdürlüğüne yapılan başvurular için VUK’nun 413 üncü maddesi çerçevesinde verilen muktezalardan (özelge)  özellik gösterenler sirküler halinde Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
 
Diğer yandan Gelirler Genel Müdürlüğü, sirküler halinde yayımladığı muktezalarda yer verilen konularda yapılan yazılı başvurular için ayrıca mukteza tayin etmeyebilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.