Numara : 36
Tarih : 27.2.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/36
 
KONU
 
Mart 2004’ten İtibaren Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri Tek Örnek olarak Verilecektir
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlamış olduğu 330 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin iki örnek olarak  vergi dairelerine verilmesi uygulamasına 1/3/2004 tarihi itibariyle son verildiğini açıklamıştır.

Buna göre, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri 1 Mart 2004 tarihinden itibaren tek örnek olarak verilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
NOT: Gelirler Genel Müdürlüğü genellikle tebliğler Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildikten sonra web sayfasında taslak tebliğlere yer vermektedir. Bu nedenle özellikli durumlar haricinde, Sirkülerimizde yer verilen tebliğ taslakları Resmi Gazetede yayımlandığında ayrıca duyurulmayacaktır.