Numara : 96
Tarih : 26.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/96
 
KONU:2008 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 
 
26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 2008 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri yeniden değerleme oranında arttırılarak belirlenmiştir.
 
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ
 
1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir :
 
A.  (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
(I) SAYILI TARİFE
 
Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 3  yaş
4 –  6 yaş
7 – 11 yaş
12 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm3 ve aşağısı
351,00
245,00
139,00
105,00
40,00
 1301 - 1600 cm3 e kadar
561,00
421,00
245,00
174,00
68,00
 1601 - 1800 cm3 e kadar
986,00
773,00
456,00
279,00
110,00
 1801 - 2000 cm3 e kadar
1.550,00
1.197,00
704,00
421,00
168,00
 2001 - 2500 cm3 e kadar
2.326,00
1.691,00
1.056,00
633,00
252,00
 2501 - 3000 cm3 e kadar
3.242,00
2.820,00
1.763,00
950,00
351,00
 3001 - 3500 cm3 e kadar
4.937,00
4.442,00
2.677,00
1.338,00
493,00
 3501 - 4000 cm3 e kadar
7.759,00
6.701,00
3.949,00
1.763,00
704,00
 4001 cm3 ve yukarısı
12.697,00
9.522,00
5.641,00
2.538,00
986,00
 2-Motosikletler 
   100 -   250 cm3 e kadar
68,00
54,00
40,00
26,00
12,00
   251 -   650 cm3 e kadar
139,00
105,00
68,00
40,00
26,00
   651 - 1200 cm3 e kadar
351,00
210,00
105,00
68,00
40,00
 1201 cm3 ve yukarısı
845,00
561,00
351,00
279,00
139,00
 
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
 
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir
 
(II) SAYILI TARİFE
 
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 6 yaş
7 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs
421,00
279,00
139,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm3 ve aşağısı
561,00
351,00
210,00
 1901 cm3 ve yukarısı
845,00
561,00
351,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar
1.056,00
633,00
279,00
 26 - 35  kişiye kadar
1.268,00
1.056,00
421,00
 36 - 45  kişiye kadar
1.409,00
1.197,00
561,00
 46 kişi ve yukarısı 
1.691,00
1.409,00
845,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar
379,00
252,00
125,00
   1.501 -   3.500  kg’a kadar
760,00
442,00
252,00
   3.501 -   5.000  kg’a kadar
1.141,00
950,00
379,00
   5.001 - 10.000  kg’a kadar
1.268,00
1.077,00
507,00
 10.001 - 20.000  kg’a kadar
1.521,00
1.268,00
760,00
 20.001 kg ve yukarısı
1.902,00
1.521,00
886,00
 
C.     (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
 
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(III) SAYILI TARİFE
 
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
 Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
   10 -   20 BG’ne kadar
21,15
14,09
7,04
2,79
   21 -   50 BG’ne kadar
28,20
21,15
12,68
5,61
   51 - 100 BG’ne kadar
35,26
28,20
16,91
7,04
 101 - 150 BG’ne kadar
42,31
35,26
21,15
9,86
 151 BG ve yukarısı
63,48
49,37
28,20
14,09
 
(III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.
 
 
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
 
Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
  
(IV) SAYILI TARİFE
 
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 10 yaş
11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar
7.053,00
5.641,00
4.231,00
3.384,00
   1.151 -   1.800 kg.’a kadar
10.581,00
8.464,00
6.348,00
5.078,00
   1.801 -   3.000 kg.’a kadar
14.108,00
11.286,00
8.464,00
6.771,00
   3.001 -   5.000 kg.’a kadar
17.636,00
14.108,00
10.581,00
8.464,00
   5.001 - 10.000 kg.’a kadar
21.163,00
16.930,00
12.697,00
10.157,00
 10.001 - 20.000 kg.’a kadar
24.691,00
19.752,00
14.813,00
11.849,00
 20.001 kg. ve yukarısı
28.218,00
22.574,00
16.930,00
13.544,00
  
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş   
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.