VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/62
 
KONU: Noter Senedi İle Yapılan Araç Satışlarının, Tescili ve Mükellefiyet Tesisi Hakkında 30 Seri No.’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.
 
2 Mayıs 2008 tarih ve 26864 sayılı Resmi Gazete’de, 30 seri No.’lu Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği yayınlanarak, noter senedi ile yapılan motorlu araç satışlarının tescil ve mükellefiyet kayıtlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Tebliğde;

1. Karayolları Trafik Kanunu’nun 20 nci maddesinin (d) bendinde değişiklik yapılmadan önceki  dönemlerde satış senedi ile satışı yapılan taşıtlardan dolayı yaşanan sorunlar  ile söz konusu madde  değişikliğinin yapıldığı 25.05.1997 tarihinden itibaren noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtlara ait  motorlu taşıtlar vergisi hakkında vergi dairelerince yapılacak;
 

a. Mükellefiyet kayıtları,
b. Zamanaşımı, mahsup, iade ve düzeltme işlemleri, 
ile ilgili detay açıklamalar yapılmıştır.

2. Daha önce yayınlanan 13 Seri No.’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılarak tebliğin III.bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

 
a. "I - NOTERLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER" başlıklı bölümünün (2/c) kısmı "Alıcı tarafından taşıtın hangi il trafiğine kayıt ve tescil ettirileceğini, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu  maddesinin (b) bendindeki; "Araç sahiplerinin araçlarını iş veya ikametlerinin bulunduğu yerdeki  tescil kuruluşunda tescil  ettirmeleri esastır." şeklinde değiştirilmiştir.
b. "II - TRAFİK ŞUBE VEYA BÜROLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER" başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 9 uncu bendindeki" ifadesi "30 uncu maddesinin (ğ) bendindeki" şeklinde değiştirilmiş,
c. "III - İLGİLİ VERGİ DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER" başlıklı bölümü yürürlükten  kaldırılmıştır. 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
  
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye