Numara : 88
Tarih : 26.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/88

KONU

ÖTV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler  

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan (Sayı: 26032) 13/12/2005 tarihli ve 2005/9795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aynı tarihli ve 2005/9796 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) ve (IV) Sayılı Listelerde yer alan mallara uygulanan ÖTV oranları yeniden tespit edilmiştir.
 
Bugünden (23/12/2005) geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ÖTV oran ve tutarları aşağıdaki gibidir. (Tespit edebildiğimiz kadarıyla söz konusu oran ve tutarlar daha önce 26/04/2005 tarihli ve 25797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/8716 sayılı Karar ile 26/8/2005 tarihli ve 25918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9281 sayılı Kararda belirlenen oran ve tutarlarla aynıdır).
 
III SAYILI LİSTE
 
1) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıda G.T.İ.P. numarası itibariyle yer alan malın bir litresindeki her bir alkol derecesi için karşısında gösterilen maktu vergi tutarı belirlenmiştir.
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi               
1 Litredeki Her Bir Alkol Derecesi İçin Maktu Vergi    Tutarı (YTL)
2203.00
                               Biralar
0,2380
 
2) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi               
Maktu Vergi
Tutarı (YTL/Lt)
22.04
Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç)
3,2800
 
2204.10
Köpüklü şaraplar
11,2120
22.05
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (Bitkiler veya kokulu maddelerle lezzetlen
dirilmiş)  (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)
15,6040
2205.10.10.00.00
Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar   
12,1700
2206. 00
Fermente edilmiş diğer içkiler (Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları  
3,2800
 
3) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallardan aşağıdaki listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle yer alan malların içerdiği alkolün bir litresi için karşılarında gösterilen maktu vergi tutarları belirlenmiştir.
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi               
İçerdiği Alkolün Litresi İçin Maktu Vergi
Tutarı (YTL/Lt)
2205.10.90.00.12
Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar
70,9260
2207.20
Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol hariç)
70,9260
22.08
Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler ( 2208.90.91; 2208.90.99 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol hariç) (2208.20, 2208.50, 2208.60,        2208.70 ve 2208.90 hariç)               
70,9260
2208.20
Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler
51,3660
2208.50
Cin ve ardıç rakısı (Geneva)
41,4230
2208.60
Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)
41,4230
2208.60.91.00.00   
Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)
70,9260
2208.60.99.00.00   
Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)                                                         
70,9260
2208.70
Likörler
56,9940
2208.90
Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11hariç)
70,9260
2208.90.48.00.11    
Rakı
35,8480
2208.90.71.00.11    
Rakı
35,8480
 
Maktu vergi tutarlarının hesaplanmasında:
 
a) 1 inci maddede, alkol derecesi itibariyle belirlenen maktu vergi tutarına göre 1 litre için hesaplanan tutarın birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,
b) 2 nci maddede, 1 litre için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacmine isabet eden kısmı,
c) 3 üncü maddede, alkolün 1 litresi için belirlenen maktu vergi tutarının birim ambalaj hacminde bulunan alkol miktarına isabet eden kısmı, dikkate alınır.
 
1, 2 ve 3 üncü maddelerde yer alan mallar için, yalnızca 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) Cetvelinde belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan vergi uygulanır. Ancak bu suretle hesaplanan vergi, söz konusu mallar için yine 1, 2 ve 3 üncü maddelerde belirlenen maktu vergi tutarlarına göre hesaplanan vergiden az olamaz.
 
 
IV SAYILI LİSTE
 
 
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi Oranı %
1604.30
Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler
20
3303.00.10.00.00
Parfümler
20
33.04
Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları
 
 
20
 
 
 
 
3305.20.00.00.00
 Perma ve defrize müstahzarları
20
3305.30.00.00.00
Saç Spreyi
20
 
(Saç Losyonları, boyaları, v.b)
 
3305.90
Diğerleri
20
33.07
Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)
 
 
 
20
 
 
 
 
 
43
Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri                                                                                   (Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi ve oğlakların postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç)
 
 
 
20
 
 
 
49.01
Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)
 
20
 
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)
 
 
 
49.02
Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)
 
20
 
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)
 
 
 
 
(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)
 
7013.10.00.10.00
Sofra ve mutfak işleri için olanlar
20
 
(Kurşun kristalden el imali bardak)
 
7013.21.11.00.00
Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
20
 
(Kurşun kristalden el imali bardak)
 
7013.21.19.00.00
Diğerleri
20
 
(Kurşun kristalden makine imali bardak)
 
7013.21.91.00.00
Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
20
 
(Kurşun kristalden makine imali bardak)
 
7013.21.99.00.00
Diğerleri
20
 
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
 
7013.31.10.00.00
El imali olanlar
20
 
(Bardak hariç)
 
 
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
 
7013.31.90.00.00
Makine imali olanlar
20
 
(Bardak hariç)
 
 
(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane eşyası)
 
7013.91.10.00.00
El imali olanlar
20
 
(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane eşyası)
 
7013.91.90.00.00
Makine imali olanlar
20
71.01
Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
 
 
 
20
 
 
 
 
 
71.02
Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)
 
20
 
 
(Sanayide kullanılanlar hariç)
 
71.03
Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın)(fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
 
 
 
 
20
 
(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)
 
 
 
 
7104.90.00.00.19
Diğerleri
20
71.05
Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları (Sanayide kullanılanlar hariç)
 
20
71.16
Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
 
20
 
 
 
8214.20.00.00.00
Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)
20
 
 
(Kaşık, çatal  vb. takım halinde)
 
 
8215.10.20.00.11
Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar
20
 
 
(Tek kaşık, çatal vb.)
 
 
8215.91.00.90.11
Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar
20
 
8517.11
Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları
20
 
85.18
Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8525.10.50.00.18
Amatör telsiz telefon verici cihazlar
20
 
8525.20.91.00.11
Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları
20
 
8525.20.91.00.12
Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon cihazları
20
 
 
 
8525.20.91.00.13
Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları
20
 
8525.20.99.00.18
Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları
 
20
 
8525.20.99.00.21
Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları
20
 
8525.20.99.00.24
Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları
20
 
8525.20.99.00.25
Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt'dan az olanlar)
 
20
 
8525.20.99.00.26
Telsiz alarm cihazları
20
 
8525.30
Televizyon kameraları
20
 
8526.92
Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları
20
 
 
(Cep tipi radyo kaset çalarlar)
 
 
8527.12.10.00.00
Analog ve dijital okuma sistemli olanlar
20
 
 
(Anolog ve dijital okuma sistemli olmayan cep tipi radyo kaset çalarlar)
 
 
 
 
 
8527.12.90.00.00
Diğerleri
20
 
 
(Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)
 
 
8527.13.10.00.00
Lazer okuma sistemli olanlar
20
 
 
(Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)
 
 
8527.13.91.00.00
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
20
 
 
( Kaset tipi olmayan ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar )
 
 
8527.13.99.00.00
Diğerleri
20
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
8527.21.20.00.00
Lazer okuma sistemli olanlar
20
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
8527.21.52.00.00
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
20
 
 
(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
 
 
 
 
 
 
8527.21.59.00.00
Diğerleri
20
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
 
 
 
8527.21.70.00.00
Lazer okuma sistemli olanlar
20
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
8527.21.92.00.00
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
20
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
 
 
 
8527.21.98.00.00
Diğerleri
20
 
 
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
 
 
 
 
 
 
 
 
8527.29.00.00.00
Diğerleri
20
 
8527.90.92.00.00
Şahıs aramada, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları
20
 
8527.90.98.00.21
Amatör telsiz alıcı cihazları
20
 
8543.89.95.00.15
Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)
20
 
9113.90.90.20.00
İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamül olanlar
 
20
 
9302.00
Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)
 
20
 
 
 
 
(93.03 tarife pozisyonundaki silahlar ve diğer cihazlar ile 93.04 tarife pozisyonundaki yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları hariç)
 
 
 
 
 
 
 
 
93.03
Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
9405.10.50.10.11
Kristal avizeler
20
 
95.04
Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları
 
 
20
 
 
 
96.01
İşlenmiş fil dişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)
20
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.