Numara : 36
Tarih : 9.7.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/36
 


KONU

Ocak – Haziran 2001 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 37.9) 

8 Temmuz 2001 tarihli 24456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 297 no.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2001 yılının altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 37.9 olarak açıklanmıştır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.