Numara : 22
Tarih : 14.5.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ 
NO: 2001/22

KONU

Ödeme Kaydedici Cihaz Tebliği (Seri No: 57) 

57 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde (R:G.: 12/5/2001; 24400), ödeme kaydedici cihazların, yeni KDV oranlarına uyumlu hale getirilmesine yönelik açıklamalar yapılmıştır.
 
Buna göre; mükellefler, 15 Mayıs 2001 tarihi itibariyle, ödeme kaydedici cihazlarının KDV oranı değişen mallarla ilgili departmanlarını, yeni oranlara göre programlayacak veya programlatacaklardır.
 
Söz konusu program değişikliğini bu tarih itibariyle tamamlayamayan mükelleflere, gerekli değişikliği yapabilmeleri için, 15 Mayıs 2001 tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmıştır. Ancak bu süre içerisinde yapılacak satışlar, yeni oranlara uygun olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek olan fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendirilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
NOT: 2000 Yılı Vergi Levhanızı Mayıs 2001 sonuna kadar (özel hesap dönemi olanlar beyanname verme sürelerini izleyen ay sonuna kadar) tasdik ettirmeyi unutmayınız.