Numara : 19
Tarih : 26.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/19
 
KONU
 
Otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tutarının Kasko Sigortası Değerinin  % 5’ini Aşması Halinde Bir Alt Kademeye Göre MTV Ödenecektir
 
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca yayımlanan (R.G.: 23/1/2004; 25355) 2004/6743 sayılı Kararname ile aynı maddedeki (I) sayılı Tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Bu uygulama esas itibariyle yüksek motor silindir hacmine sahip araçların motorlu taşıt vergilerinin kasko değerlerine göre çok yüksek kaldığı durumlarda MTV tutarlarını azaltmak amacıyla getirilmektedir. Bu çerçevede uygulama genel olarak 3001 cc ve daha yukarı motor hacmine sahip araçlar bakımından bir anlam ifade etmektedir. 3001 cc’den daha az motor hacimli araçlar için sınırlı bir uygulama alanı bulabilecektir. Örneğin 1-3 yaş grubunda 1301-1600 cc arası motor hacimli araçlar için geçerli olan 2004 yılı MTV tutarı 400 milyon liradır. Bu tutar, 8 milyar liralık kasko sigortası değerine karşılık gelmektedir. Kasko tarifesine göre, bu kategoride 1-3 yaş arası olup 8 milyar liradan daha az kasko sigortası değeri bulunan araç bulunmamaktadır.
Söz konusu uygulamanın geçerli olduğu (I) Sayılı Tarife aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
(I) SAYILI TARİFE
 
 
Motor Silindir Hacmi
(cm³)
 
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
 
1-3 yaş
4-6 yaş
7-11 yaş
12-15 yaş
16 ve yukarı yaş
 
 
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 
1300 cm³ ve aşağısı
250.000.000
175.000.000
100.000.000
75.000.000
30.000.000
 
1301-1600 cm³’e kadar
400.000.000
300.000.000
175.000.000
125.000.000
50.000.000
 
1601-1800 cm³’e kadar
700.000.000
550.000.000
325.000.000
200.000.000
80.000.000
 
1801-2000 cm³’e kadar
1.100.000.000
850.000.000
500.000.000
300.000.000
120.000.000
 
2001-2500 cm³’e kadar
1.650.000.000
1.200.000.000
750.000.000
450.000.000
180.000.000
 
2501-3000 cm³’e kadar
2.300.000.000
2.000.000.000
1.250.000.000
675.000.000
250.000.000
 
3001-3500 cm³’e kadar
3.500.000.000
3.150.000.000
1.900.000.000
950.000.000
350.000.000
 
3501-4000 cm³’e kadar
5.500.000.000
4.750.000.000
2.800.000.000
1.250.000.000
500.000.000
 
4001 cm³ ve yukarısı
9.000.000.000
6.750.000.000
4.000.000.000
1.800.000.000
700.000.000
 
2- Motosikletler
 
100-250 cm³’e kadar
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
 
251-650 cm³’ e kadar
100.000.000
75.000.000
50.000.000
30.000.000
20.000.000
 
651-1200 cm³’e kadar
250.000.000
150.000.000
75.000.000
50.000.000
30.000.000
 
1201 cm³ ve yukarısı
600.000.000
400.000.000
250.000.000
200.000.000
100.000.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasko sigortası değerinin % 5’i ile karşılaştırmalı hesaplanacak MTV uygulamasına örnek olarak, 1-3 yaş grubundaki 3001-3500 cc arası motor hacmine sahip bir otomobil verilebilir. Bu gruptaki araçların MTV tutarı 3.500.000.000.- liradır. Eğer söz konusu gruptaki bir aracın 2004 Ocak kasko değeri 70.000.000.000.- liradan az ise bu durumda MTV tutarı kasko değerinin % 5’ini aşacağından aynı yaş grubundaki bir alt kademenin (1-3 yaş grubu 2501-3000 cc arası motor hacmi) MTV tutarı olan
2.300.000.000.- lira 2004 yılı MTV tutarı olarak dikkate alınacaktır.

Kararnamedeki esaslar çerçevesinde 1300 cc ve daha aşağı motor silindir hacmine sahip bir araç için söz konusu uygulama yapılamayacaktır (bu kategorinin bir alt kademesi bulunmamaktadır). Bununla birlikte, bu kategorideki araçlar bakımından Kararname kapsamında uygulama yapmak fiiliyatta söz  konusu olmayacaktır. Çünkü bu araçların MTV tutarları, her zaman kasko değerlerinin % 5’inin altında kalmaktadır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.