Numara : 84
Tarih : 13.10.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/84

 

KONU
Petrol Gazları ve Diğer Gazlı Hidrokarbonlara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlendi

 
12 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede (Sayı : 26317) yayımlanan 2006/11045 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları 6 Ekim 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak  üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
 

G.T.İ.P. No
Petrol Gazları ve Diğer Gazlar
(Birim)
Eski Vergi
Tutarı (TL)
Yeni Vergi
 Tutarı (YTL)
2711.12          
(Sıvılaştırılmış) Propan (Kg)    
    0,7433
      0,7940
2711.13          
(Sıvılaştırılmış) Bütan (Kg)
    0,7433
      0,7940
2711.19.00.00.11      
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G) Diğerleri (Kg)
    0,7433
      0,7940
2711.29.00.00.11      
(Gaz Halinde) Propan (Kg)
    0,7433
      0,7940
2711.29.00.00.12      
(Gaz Halinde) Bütan (Kg)
    0,7433
      0,7940

 
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş