Numara : 18
Tarih : 1.5.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/18


KONU

SSK Primi Alt ve Üst Sınırları: 210.000.000.-TL  ve 1.050.000.000.-TL

1 Nisan 2001 ile 31 Mart 2002 tarihleri arasında uygulanacak SSK prim ve ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 7.000.000.- TL, üst sınırı ise alt sınırın beş katı olarak belirlenmiştir. (R.G.: 30/04/2001 ; 24388 mük. - 2001/2342 sayılı BKK)
 
Buna göre, 1 Nisan 2001 ile 31 Mart 2002 tarihleri arasında SSK prim ve ödeneklerin hesabına esas tutulan aylık kazancın alt sınırı 210.000.000.-TL,  üst sınırı 1.050.000.000.-TL olarak uygulanacaktır.  
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.