Numara : 12
Tarih : 23.1.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/12
KONU: Sanayi Sicili ve Sanayi Sicil Belgelerinde Değişiklik
 
12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (SGM 2008/2) sayılı “Sanayi Sicil Tebliği” ile; 1995 – 2005 yılları arasındaki dönemde yayınlanmış olan 10 adet sanayi sicil tebliği yürürlükten kaldırılarak 12 Ocak 2008 tarihinden itibaren sanayi sicil belgesi alımı ve tescili ile ilgili yeni prosedür yürürlüğe girmiştir.
 
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun birinci maddesinde “Sanayi İşletmesinin” tarifi yapılmış ikinci maddesinde de sanayi işletmelerinin “Sanayi ve Ticaret Bakanlığında” tutulacak “Sanayi Siciline” kayıt ettirilmesi mecburiyeti getirilmiştir.
  • Söz konusu SGM 2008/2 sayılı tebliği ile sanayi siciline yeni düzenlemeler getirilirken özellikle sanayi işletmelerinin aynı adreste faaliyette bulunmalarına ilişkin yeni esaslar belirlenmiştir. Ayrıca birden fazla üretim yeri olan işletmelerin yürürlük tarihinden itibaren (12.1.2008) altı ay içerisinde (en geç 12.06.2008 tarihine kadar) her bir üretim yeri için ayrı “Sanayi Sicil Belgesi” almak zorunluluğu getirilmiştir.
  • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 nci maddesi kapsamında değerlendirilen  en az bir işçi çalıştıran  işletmeler sanayi siciline kayıt edilir.
  • Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir vize edilir.
  • İnternet üzerinden işlem yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması hüküm altına alınmıştır.
Sirkülerimize ekli tebliğde açıklanan husular ana başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir.
 
1.      Sanayi Sicil Belgesi için müracaat şekli, istenen bilgi ve belgeler,
2.      Sanayi Sicil Belgesi; değişikliği, iptali,
3.      İşletmelerin sanayi siciline kayıt edilmesi,
4.      Ürün sınıflaması,
5.      Aynı adreste birden fazla sanayi işletmesinin faaliyeti,
6.      Ön kapasite raporu ile yapılan müracaatlar;
7.      İstihdam ve vize,
8.      İnternet üzerinden  işlem yapılması,
9.      Yürürlükten kaldırılan hükümler,
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş