Numara : 59
Tarih : 13.9.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/59
 
KONU: Şans Oyunları ve Avukat Vekalet Ücretleri İle İlgili Belge Düzeninde Değişikliğe İlişkin  375 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı.
 
11 Eylül 2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 375 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belge düzeninde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
1.Milli Piyango İdaresince Oynatılan Şans Oyunlarına Yeni Belge Düzeni Getirildi. Bayilerin elde edecekleri komisyonlara ilişkin hasılat kayıtlarının belgelenmesi amacıyla  faturada bulunması zorunlu asgari bilgileri taşıması ve azami yedi günlük süre içinde düzenlenmesi şartıyla ;
 
a. Milli Piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin bayiler aracılığıyla satışında, bayilerin veya başbayilerin alacağı komisyon bedelleri için Milli Piyango İdaresi veya başbayiler tarafından “ Bilet Satış Bordrosu” düzenlenmesi,
 
b. Sayısal oyunlar karşılığında ödenecek komisyon bedellerine ilişkin olarak Milli Piyango İdaresince “Sayısal Oyun Raporu” düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Bu belgelerin basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı matbaalara bastırılması veya noterlere tasdik ettirilmesi zorunluluğu yoktur.
 
Tebliğde ayrıca, bayilerin elde edecekleri komisyonlara ilişkin hasılat kayıtlarını yukarıda belirtilen belgelere dayandıracak olmaları nedeniyle, sayısal oyunların oynatılması veya milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin satışı esnasında müşteriye herhangi bir belge düzenleyip vermelerine gerek bulunmadığı açıklanmıştır. 
 
2. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin  Belgelendirilmesinde  Değişiklik Yapıldı.
 
356 Sıra nolu Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği ile  getirilen, vekalet  ücreti alan avukatların düzenleyecekleri  serbest  meslek makbuzlarını, ödemeyi  yapan  icra dairesi  memurlarınca imzalanması  zorunluluğu, 375  sıra  nolu  VUK  Genel Tebliği  ile aşağıda  açıklandığı  üzere kaldırılmıştır.
 
Şöyle ki; “ İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek olup, bir nüshası ödemeyi yapan memura verilecek; makbuzun avukatta kalan nüshasına ise icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülmesi ve ödemeyi yapan memur tarafından imzalanması şartı aranmayacaktır. ”
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş