Numara : 7
Tarih : 31.1.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/7

 
KONU
Serbest Bölge Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
 
 
26 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 26415) yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde, hazine arazisi kiralamak suretiyle üzerine üst yapı tesis eden kullanıcılara arazi satın alma imkanı getirilmiştir. Buna göre, arazisi Hazine’ye ait serbest bölgelerde satın almış olduğu arazide yaptırdığı iş yerinde faaliyette bulunan kullanıcılar, faaliyet ruhsat sürelerinin bitiminde yeni bir faaliyet ruhsatı alabileceklerdir. Ayrıca bu kullanıcılar, faaliyetlerine son vermeleri veya faaliyet ruhsatlarının Dış Ticaret Müsteşarlığınca iptal edilmesi halinde arazileri ile üzerindeki bina ve tesislerini  Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün uygun göreceği diğer gerçek veya tüzel kişilere satabileceklerdir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.ŞTop of Form