Numara : 9
Tarih : 2.4.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/9

KONU
 
Tecil Faizi Oranında Değişiklik: Yıllık %72
 

Maliye Bakanlığı, yayımlamış olduğu 416 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği (R.G.: 31.3.2001; 24359) ile halen yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranını %72’ye çıkartmıştır.
 
Yıllık %72 oranındaki yeni tecil faizi oranı 31/3/2001 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına uygulanacaktır.
 
Bununla birlikte;
 
-       31/3/2001 tarihinden önce yapılan ve henüz sonuçlandırılmamış başvurulara dayanılarak yapılacak tecillere ve bu tarihten önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına yıllık %36,
 
-       31/3/2001 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve tecil talebi kabul edilmiş olanlardan tecil şartları ihlal edilmiş ve yeniden talepte bulunulmuşsa bu alacaklara 31/3/2001 tarihine kadar geçen süre için yıllık %36, bu tarihten itibaren ise yıllık %72,
 
oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.