Numara : 95
Tarih : 8.11.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/95

 
KONU
Temmuz-Eylül 2006 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 13  Kasım 2006 Pazartesi Akşamına  Kadar Uzatılmıştır

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan 56 sıra no’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile, Temmuz-Eyül 2006 dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 13 Kasım 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Söz konusu tarihe kadar beyan edilen geçici verginin 17 Kasım 2006 günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş